De Balder

VL 92 BALDER

Voor het museum aan de Westhavenkade ligt de historische zeillogger VL 92 Balder.
De VL 92 Balder werd in 1912 gebouwd op de scheepswerf van A. de Jong aan de Havenstraat in Vlaardingen. Het schip was in opdracht van de Visscherij-Maatschappij Mercurius te Vlaardingen gebouwd. Van 1912 tot 1921 voer de VL 92 Balder ter haringvisserij voor genoemde firma. In 1929 kocht rederij Arie Van der Zwan te Scheveningen het schip en noemde het Oceaan I (SCH 14). Het schip onderging een verlenging en werd van een motor voorzien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de logger door de Duitse bezetter gevorderd. Vanaf 1947 tot 1960 voer het schip op de visserij. In 1962 voer het schip voor de Vereniging van Beroepsonderwijs als het opleidingsschip Zeearend. Het was geschikt voor het vissen met de vleet en de trawl. In het voormalig visruim was een leslokaal gerealiseerd. Tot 1976 deed het schip dienst als onderwijsschip bij de Visserijschool te Scheveningen.

In hetzelfde jaar kocht de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum het schip. Een ingrijpende verbouwing volgde waarbij de logger zoveel mogelijk in originele staat werd teruggebracht. Talloze onderdelen moesten echter nieuw worden vervaardigd waarbij zoveel mogelijk werd getracht de in 1912 gebruikte materialen en technische procédés zo consequent mogelijk toe te passen.

De Balder heeft een geklonken stalen casco en een houten dek. Het dek is ingericht met visserij specifieke attributen zoals krebben, warbak en luiken voor het visruim. Op het achterschip bevindt zich de sloep die elke logger bij zich diende te hebben en de toegang tot de achterkajuit. Hierin bevinden zich de kooien van de schipper en stuurman. Op het voorschip is het vooronder (bemanningsverblijf) met kombuis en kooien.

Vanaf 2006 is de historische haringlogger VL 92 Balder in bezit van de Stichting Vlaardings Museum. Het schip ligt voor het museum aan de Westhavenkade en het speelt een belangrijke rol in de educatieve activiteiten van het museum.
Treft u de Balder niet in Vlaardingen aan? De kans is groot dat u het schip op een andere locatie in Nederland kunt bezoeken.