Educatie

Onderwijsprojecten

Ten behoeve van groepsbezoek door schoolklassen worden lespakketten samengesteld. Deze maken het leerlingen mogelijk maken op een plezierige manier het verhaal van het museum tot zich te nemen. Een vraag- en antwoordspel stimuleert hen zich in bepaalde onderwerpen te verdiepen en spelenderwijze kennis te maken met de collectie van het museum.

Meestal wordt een dergelijke activiteit voorafgegaan door een korte rondleiding, die de leerling een overzicht geeft van de indeling van het museum en hetgeen daar te zien is.

Naast dit standaard-aanbod worden bij de tentoonstellingen aparte lespakketten ontwikkeld, die toegespitst zijn op het daarin belichte onderwerp.

Leskisten

Ter voorbereiding op een rondleiding, lespakket of speurtocht kunnen scholen bij het museum een ‘leskist’ lenen. Er zijn twee soorten leskisten. Een kist voor de jongste leerlingen (Kist 1; groep 1 en 2) en één voor de oudere leerlingen van het basisonderwijs (Kist 2). De kisten kunnen los gehuurd worden voor een periode van maximaal drie weken (prijs: 50 euro).

Kist 1 bevat allerlei voorwerpen die betrekking hebben op het thema water. Stoffen visjes, waterpistooltjes, schelpjes, hengeltje met visjes, bootjes, een paar prentenboeken over vissen en water en soortgelijke speeltjes. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met het thema water en vissen. In het museum zelf zien ze vervolgens de echte vissen in de aquaria en de voorwerpen die te maken hebben met de visserij.

Kist 2 bevat echte museale voorwerpen, zoals een boetnaald, breeuwmessen, een holmes (voor duigen) etc. De leerlingen wordt gevraagd in een groepje een voorwerp te kiezen, hiervan een beschrijving te geven en te verklaren waarvoor het gediend heeft. Bij het bezoek aan het museum kunnen de leerlingen hun ‘eigen’ voorwerp opzoeken en meer te weten komen over de context waarin dit gebruikt is. Daarnaast worden zij door een gids door het museum rondgeleid en krijgen zij de historische film ‘ ’t Schot is te boord’ te zien. Deze film laat het leven en werk aan boord van een vissersschip zien, ter verdere illustratie van de lesopdracht.