Rampenbestrijding

De laatste jaren bestaat er binnen de landelijke, maar ook lokale overheid regelmatig aandacht voor het begrip ‘rampenbestrijding’. Dit houdt in dat gemeenten en hulpverleningsinstanties bezig zijn met het opstellen en aanpassen van allerlei rampenplannen. Er worden coördinatiegesprekken gehouden en rampenoefeningen voorbereid. Want calamiteiten als overstromingen, grote branden, uitval van nutsvoorzieningen (stroom, gas en water), branden en ontploffingen gebeuren vaak volledig onverwacht en op de vreemdste plaatsen. Afgezien van het feit, dat het redden van mensenlevens te allen tijde vooropstaat, is het toch goed ook stil te staan bij de vraag hoe u zich hebt voorbereid op een eventuele calamiteit of ramp die (levens)bedreigend kan zijn voor de (exotische) dieren, die u houdt. Om een beeld te schetsen, waar het precies om gaat, volgen hieronder enkele (theoretische) voorbeelden.

december: er heerst een koudegolf van enkele weken (-13 °C). Uw tropische landschilpadden zijn in de bijkeuken gehuisvest en zonnen zich onder vier persglaslampen van 100 watt. Uw broedstoof op de logeerkamer met eieren van uw daggekko’s is volop in bedrijf. Plotseling valt de stroom uit. Volgens de mededelingen van de gemeente via de geluidswagen van de brandweer en de rampenzender via de regionale omroep kan het nog acht uren duren, voordat de stroomstoring is verholpen. Hoe houdt u de boel warm nu er geen stroom is? Wat gaat u precies doen, vooral wanneer blijkt, dat de storing langer voortduurt dan verwacht?

*3 maart: het regenweer tijdens de winter heeft de rivieren doen zwellen; het land en de dijken zijn verzadigd en overstromingen dreigen. Ook uw garage met tropische reptielen en de stalling van vorstgevoelige kuipplanten wordt bedreigd door overstroming. Het water staat al tot de drempel van de garagedeur. Naar verluidt moet uw woonwijk binnen drie dagen ontruimd worden wegens overstromingsgevaar. Waar laat u uw beesten en de planten? Hoe hebt u dat geregeld? Wie gaat u bellen? Zijn er uitwijkadressen?

*23 juli: Nederland wordt al weken geteisterd door een hittegolf. Water wordt schaars. Nu blijkt, dat door werkzaamheden de waterleiding is geknapt. De aanvoer van water moet met tankwagens gebeuren om zo de basisbehoefte aan vers drinkwater te dekken. Uw vijf aquaria met 25 grote waterschildpadden moeten nodig verschoond worden, want het water raakt zwaar organisch verontreinigd en door het warme weer ontstaat er geuroverlast in huis. Toch beschikt u niet over voldoende schoon water om de zaak te verversen. Wat doet u nu? Waar haalt u uw water op zo’n moment?

Uiteraard zijn dit slechts theoretische voorvallen. Die niet zo vaak voorkomen. Maar toch: de praktijk wijst uit, dat bepaalde calamiteiten zich herhaaldelijk manifesteren. In het bijzonder geldt dat voor overstromingsgevaar en stroomuitval.

In 2001 ontplofte in het Brabantse Uden op een dag in mei, rond 10.00 uur een transformatorhuisje, waardoor een aantal omliggende plaatsen zonder stroom kwam te zitten. Alarminstallaties werkten niet meer, liften bleven steken, computers vielen uit, telefooncontact was beperkt mogelijk. Deze storing duurde tot 19.30 uur. Gelukkig brak er geen paniek uit; wisten veehouders bij voorbeeld met noodaggregaten de ventilatie in kippen- en varkensstallen draaiende te houden en kon de noodhulp via brandweerverbindingen gewaarborgd blijven. Een ander geluksgeval was, dat de storing geschiedde op een dag dat het lekker warm was. Was het in de winter gebeurd, bij -12 °C, dan was het beeld waarschijnlijk geheel anders geweest.

De doelstelling van dit artikel is wel duidelijk. Het moet voor u een impuls zijn om na te gaan welke reële risico’s u en uw dieren en planten lopen. Dat hangt uiteraard voor een deel af van waar u woont (nabij rivieren, achter de duinen etc.). Zodra u een beeld hebt van de risico’s, kunt u een plan van aanpak maken. Op hoofdlijnen ziet dat er zo uit:
– U maakt een lijst met contactadressen (uitwijklocaties) en u maakt vooraf goede afspraken
– U bekijkt de mogelijkheden van alternatieven voor verwarming en stroomvoorziening en dergelijke en schaft zo nodig apparaten aan
– U bekijkt hoe eventueel een ontruiming op een snelle en veiligste manier kan gebeuren
– U beoordeelt of u verzorgingshandleidingen klaar gaat leggen (opvangadressen hebben vaak geen idee hoe reptielen verzorgd moeten worden)
– U bespreekt uw plan met uw huisgenoten, zodat ook zij geïnformeerd zijn.
Tot slot: hebt u op dit moment al eens aan een rookmelder en blusmiddelen gedacht? In veel reptielenkamers branden veel lampen en vloerverwarmingen en zijn terraria vaak aangekleed met brandbaar decoratiemateriaal. Dit alles verhoogt het brandgevaar ten tijde van kortsluiting of een ander defect. Kent u de vluchtweg in uw eigen huis als er onverhoopt brand uitbreekt? Ook op dat front kunt u preventieve maatregelen treffen. En wat als u zelf door ongeluk of ziekte een tijd niet beschikbaar bent? Begint u morgen aan de voorbereidingen?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.