Tentoonstelling

Vlaardingse vaandels

Uiterlijk vertoon; het lijkt iets van de dag van vandaag … maar niets is minder waar. In het nog volledig verzuilde Vlaardingen aan het eind van de 19e en eerste helft van de 20e eeuw, was het uitdragen van identiteit een alledaagse zaak. In het verenigingsleven speelden vaandels hierbij een belangrijke rol.

Voor optochten, wedstrijden of demonstraties was een vaandel het middel om de vereniging of organisatie te presenteren. Het was ook een statussymbool en duidde de kracht en rijkdom van de vereniging aan. Speciale vaandelateliers boden standaardmodellen aan of maakten een speciaal ontwerp. Een vaandel kon desgewenst zeer rijkelijk gedecoreerd worden met gouddraad, kwasten, borduursel en applicaties. Elk vaandel verkreeg daarmee een uniek karakter.

De in deze tentoonstelling getoonde vaandels laten een brede variatie en maatschappelijke verzuiling van Vlaardingen zien. Ruim dertig vaandels zijn thematisch opgehangen. De volgende categorieën zijn te zien: vakbonden, kerken en religieuze instellingen, Oranjeverenigingen, schutterijen, koren en andere verenigingen.

Het oudst getoonde vaandel is van kort na 1830 en betreft een exemplaar van de oud-strijders tijdens de Belgische Opstand. Het jongste vaandel, van de Rooms-Katholieke Sint Willibrorduskerk, stamt van rond 1955.