Dat er al sinds mensenheugenis belangenspelen bestaan, blijkt uit geschreven en etherische historische bronnen: in Sanskrit-geschriften, die al 5000 jaar oud zijn, worden gevallen beschreven van gokken op bezittingen en zelfs op lichaamsdelen. In elk stadium van de beschaving heeft het amusement een gedaanteverandering ondergaan: elke nieuwe ontdekking vond haar onmiddellijke toepassing in het gokken.

Het concept van gokken

Om te beginnen is het nuttig de term “gokken” te definiëren. In de omgangstaal is het een riskante actie om middelen te vermenigvuldigen, waarvan het resultaat niet afhangt van kennis of berekening, maar van geluk.

Gokken was een integrerend deel van de Perzische steden, d.w.z. op het grondgebied van het moderne Iran. De wetenschapper en arts, voorvader van de geneeskunde Avicenna, die leefde bij de wisseling van het eerste en tweede millennium van onze jaartelling, duizend jaar geleden, vermeldt het herhaaldelijk in zijn werken.

Gokken wordt ook vermeld in de Sunna; een heilig islamitisch werk waarin het leven van de Profeet Mohammed wordt beschreven. Volgens officiële bronnen leefde de islamitische profeet in het midden van het eerste millennium na Christus, d.w.z. duizend en een half jaar geleden.

Wanneer werd er voor het eerst over spelletjes gesproken?

Maar het blijkt dat dit niet het oudste historische spoor is. In de Vedische geschriften, die dateren van 1700-1100 v. Chr. en worden beschouwd als een van de oudste van alle bekende geschreven bronnen, wordt vrij veel aandacht besteed aan belangenspelletjes.

Met name in de Rigveda, een van de vier Vedische teksten, staat een gedicht met de naam De Klaagzang van de Gokker. Historici geloofden oorspronkelijk dat het een smeekbede was aan de hogere machten voor de overwinning bij het dobbelen. Er wordt beschreven dat akșa, de dobbelstenen, gemaakt waren van walnoot en vier zijden hadden. Het was genoeg om een getal te krijgen dat door vier gedeeld kon worden zonder rest om te winnen. Vedische goeroes zien gokken overigens niet als een zonde als het een manier is om stress te verlichten, om plezier te hebben, maar zonder verslaving. Zelfs geld verspillen aan een spelletje wordt niet als kwader gezien dan het verspillen aan voedsel of enig ander vermaak. De enige vraag is dat de speler het bedrag riskeert dat hij bereid is te verliezen zonder zichzelf en zijn familie schade te berokkenen.

Inheemse rechten worden door Indianen in Noord-Amerika nog steeds gebruikt om legale gokzones te creëren, en dat is niet onredelijk: op oud aardewerk van twee en een half duizend jaar geleden staan welsprekend genoeg episoden afgebeeld van boontjes-balletjes-spelen voor de lol. Dergelijke spelen hadden een heilige betekenis, en niet alleen om het gokken te bevredigen: combinaties van getallen werden gebruikt om de toekomst te bepalen en een verbinding met de kosmos tot stand te brengen.

De vernietiging en de wedergeboorte van de wereld door gokken werden reeds vijf en een half duizend jaar geleden in het Oude Egypte veroordeeld. In het oude Griekenland werd gokken gezien als een manier om in contact te komen met de goden.

Dus, door de planeet rond te gaan in elke richting, in elk broeinest van beschaving, kan men iets vinden dat zowel in principe als in vorm erg lijkt op de populaire soorten van gokken van vandaag. Onderzoekers zullen waarschijnlijk nog lang twisten over de vraag waar op de planeet Aarde de plaats is die de bakermat werd van de spelletjes van belang.

De opkomst van casino’s

Oorspronkelijk werd het woord casino uit het Italiaans vertaald als een huis. Het eerste casino opende zijn deuren in Italië, meer bepaald in Venetië, in de eerste helft van de 17e eeuw: de gokkers vonden onderdak in de kerk van Sint Mozes. Zo probeerde de regering de onbedwingbare opwinding van de spelers tijdens carnavalsperiodes in goede banen te leiden. De meeste spellen hebben het tot op de dag van vandaag overleefd, maar verschillen in genre en bijzonderheden van het spelverloop.

Loterij

Een loterijbriefje kan terecht worden beschouwd als een soort zekerheid. Er bestaat een controversiële mening over de oorsprong van loterijen: het oude Rome of het oude China. Er wordt ook gespeculeerd dat de Chinese Muur werd gebouwd met geld dat afkomstig was van loterijspelen van het moderne keno-type, vermoedelijk in 100 v. Chr. tijdens de heerschappij van de keizerlijke Han-dynastie.

De eerste Amerikaanse loterij vond plaats in het tweede decennium van de 17e eeuw. Maar de loterij met getallen vond reeds plaats in 1726 in Nederland. In Rusland werden de eerste loterijen aan het eind van de 17e of het begin van de 18e eeuw gehouden. Maar in 1782 kregen ze de status van staat en werden ze tot het begin van de 20e eeuw gehouden, vaak ten bate van mensen die getroffen waren door mislukte oogsten en oorlog. Dit waren geld- en prijsloterijen waar je een ticket kocht en wachtte om te winnen. Maar de Sportlotto betekende dat de spelers een actieve rol moesten spelen, door naar eigen goeddunken een combinatie van getallen te kiezen, en vanaf 1974 kon je ook kijken hoe de videorol draaide. Hierdoor ontstond het effect dat er iets van de speler afhing. In de jaren tachtig werden de trekkingen gehouden met twee loterijmachines.

In de jaren negentig namen de technische mogelijkheden van de organisatoren van loterijen aanzienlijk toe dankzij de ontwikkeling van de elektronische technologie over de hele wereld: de gegevens werden rechtstreeks van de kiosken naar het verzamelpunt doorgestuurd. Overigens hadden particuliere loterij-exploitanten veel meer mogelijkheden, zodat de sportloterij van de staat tot het eind van de eeuw niet overleefde – niet tegen de concurrentie opgewassen. Een moderne wijziging van de traditionele sportloterij; de bingo loterij.

Tegenwoordig kunnen in veel landen over de hele wereld loten worden gekocht bij loterijterminals en verkoopautomaten, die vaak gecombineerd zijn met betaalautomaten. Dit betekent dat het niet nodig is kiosken met personeel te onderhouden en gegevens manueel te verwerken: de terminals drukken de projectkosten en de werkingskosten aanzienlijk. Bovendien nemen ze niet veel plaats in en kunnen ze bijna overal worden geïnstalleerd.